Ungoteket Riks riktar sig till unga orienterare från 17 till 25 år som utöver sitt eget utövande är engagerad eller vill engagera sig i sin förening eller sitt distrikt. Genom Ungoteket Riks knyter du kontakter med unga orienterare från andra delar av landet samtidigt som du skaffar dig kunskap inom en viss inriktning. Ungoteket Riks ger dig bra förutsättningar att känna dig kompetent och trygg när du ska ta dig an ett uppdrag. Utöver den kunskap du bygger inom den inriktning du valt kommer du att knyta nya kontakter och ha roligt tillsammans med de andra Ungoteketdeltagarna.

Allt du behöver veta om Ungoteket Riks:

Är du intresserad av att vara med på Ungoteket Riks?

 • Prata med din förening och berätta om Ungoteket Riks, att det integrerats i SOFTs nya satsning på juniorer och  yngre seniorer där dem som vill utbilda sig får chans att göra det i en miljö tillsammans med likasinnade och samtidigt utöva orientering. Berätta vad du är intresserad av att engagera dig i t.ex. rita kartor, marknadsföring av er förening/era arrangemang eller att vara ledare. År 2021 erbjuds inriktningarna för banläggning och kartritning. Berätta vad du kan ta med dig till föreningen kunskapsmässigt om du deltar. Motivera varför de ska satsa på att ge dig möjlighet att gå denna utbildning (kraftigt subventionerad 2021).
 • Har du möjlighet att hitta en mentor som kan ge dig stöd är det bra men inget krav.
 • Riktigt bra är det också om du kan ha ett projekt eller ett uppdrag i din förening att praktisera på när utbildningen är genomförd, men det är heller inget krav.
 • Nu är det bara att anmäla dig och välja den inriktning som passar utifrån vad du vill göra i din förening.

Är du föreningsledare?

 • Skapa en stödjande miljö och ge ungdomar, juniorer och yngre seniorer möjlighet att vara delaktiga. Här kan du läsa mer om hur ni skapar en stödjande miljö.
 • Prata med juniorer och yngre seniorer om vad de är intresserade av och väck intresse för engagemang i föreningen. Ge dem förutsättningar att bygga kunskap genom att delta på Ungoteket Riks.
 • Förankra en utgiftspost för utbildning i föreningens budget.

Ungoteket Riks riktar sig till unga orienterare från 17 till cirka 25 år som utöver sitt eget utövande är engagerad eller vill engagera sig i sin förening eller sitt distrikt. Ungoteket Riks ger deltagarna möjligheten att bygga kunskap så att de känner sig kompetenta och trygga när de ska ta dig an ett uppdrag i sin förening eller sitt distrikt, kanske som ledare, tävlingsledare eller annan tävlingsfunktionär, styrelsemedlem, kommunikatör, banläggare eller kartritare?

Målsättningen är att Ungoteket Riks ska genomföras med en eller två kursomgångar per år. Man anmäler sig individuellt men vår förhoppning är att deltagarna får stöd av sin förening/sitt distrikt och gärna med en mentor i organisationen där man ska engagera sig.

Det krävs inga förkunskaper för att delta på Ungoteket Riks men har du varit med på Ungoteket Klubb är Ungoteket Riks en naturlig fortsättning där du kan fördjupa dig inom ett visst område.

Kan man delta flera gånger? Ja självklart!
Om du deltagit på en inriktning under en Ungoteketomgång t.ex. banläggning kan du delta året efter eller senare på en annan inriktning.

Varje deltagare har nytta av en mentor. Mentorn kan vara en ledare eller funktionär i föreningen, eller i distriktet.

Mentorn behöver inte ha några speciella förkunskaper med det är viktigt att mentorn är engagerad och tar sig tid.

Mentorns främsta uppgift är se till att klubbens stöttar deltagaren och att engagemanget tas till vara. Om deltagaren valt ett projektet bör mentorn stötta så att projektet blir en del i klubbens verksamhet och inte ett sidoprojekt. Till exempel genom att hjälpa till att sprida information och se till att resurser knyts till projektet. Om deltagaren valt ett icke projektrelaterat uppdrag så bör mentorn verka för att individen bereds plats i organisationen baserat på uppdraget som individen tar sig an. Mentorn verkar alltså för en stödjande miljö åt deltagaren.

Här kan du läsa mer om stödjande miljö och mentorns roll i Ungoteket!

Ungoteket Riks var tänkt att löpa över en period av cirka sex månader med tre helgträffar och inkludera ett projekt i förening/distrikt men med tanke på målgruppen som företrädesvis utgörs av studenter och personern som är väldigt aktiva och har svårt att i förväg binda upp sig för tre helgträffar har vi valt att omforma upplägget. Ungoteket Riks integreras istället i en lägervecka med möjlighet att kombinera utbildning och träning samt andra aktiviteter. Lägerveckan har SOFT döpt till U25-camp och du kan läsa mer om själva lägret på SOFTs hemsida för U25-camp.

Under Inbjudan publiceras information om kommande Ungoteketomgångar. När inbjudan publicerats öppnar även anmälan. Inbjudan länkar till till anmälan som ligger i Eventor. Du behöver vara inloggad. Det går också att hitta till anmälan i Evenotr genom att gå till Klubbaktiviteter > Aktiviteter för Svenska Orienteringsförbundet .

Ungoteket Riks genomförs en gång om året i en för orienterare tilltalande miljö som kan nås med tåg/buss/flyg av deltagare från norr till söder. Platser preciseras i inbjudan för respektive år.

Ungoteket Klubb genomförs i flera distrikt. Vill du veta vilka kan du kolla på Ungoteket Klubbs program.

Det övergripande målen med Ungoteket Riks är:

 • att ge dig kompetens att ta dig an ett uppdrag inom föreningen.
 • att ge dig möjlighet att etablera ett kontaktnät bland andra unga som är engagerade inom Svensk Orientering.

Det innebär att Ungoteket Riks kommer ge dig kunskaper inom ett område som gör att du kan bidra till verksamheten i din förening eller ditt distrikt. Du kommer ägna dig åt att skaffa dig kunskap, förståelse och praktisk erfarenhet inom den inriktning du väljer. Du kan läsa om de olika inriktningarna och de specifika målen för dem på sidan Inriktningar.

Upplägget med utbildning som en del av U25-camp innebär även att du kommer att få tid att bekanta dig med de andra deltagarna på U25-camp, både dem som valt en annan utbildningsinriktning men även dem som väljer träningsspåret och inte utbildar sig.

Du som är med kan även välja att genomföra ett valfritt föreningsprojekt eller påbörja ett uppdrag i din hemmaförening. På så vis får du direkt användning av dina nya kunskaper.

Se respektive inbjudan för detaljerad information om deltagaravgift och vad som ingår.

Deltagaravgiften i Ungoteket Riks är för 2021 satt till 3600 kr/person efter subvention*. I det ingår:

 • utbildning fem halvdagar, inklusive fika dessa halvdagar.
 • viss litteratur beroende på inriktning.
 • helpension (kost och logi) under sex dygn.
 • träningar som ingår i U25-camp.
 • kvällsaktiviteter enligt program för U25-camp.

*Deltagaravgift för U25-camp utan deltagande i utbildning är för 2020 satt till 3100 kr/person. Med andra ord; utbildningsdelen utgör 500 kr/person av deltagaravgiften för Ungoteket Riks.

Detta ingår ej relaterat till utbildningen:

 • De som väljer någon av inriktningarna Banläggning eller Kartritning behöver hårdvara och mjukvara. Läs mer om detta på sidan för inriktningarna.
 • Eventuella kostnader för projekt eller uppdrag deltagaren tar sig an täcks inte av deltagaravgiften. Föreningar och enskilda orienterare kan på olika håll söka pengar för att kunna göra olika satsningar. En utförlig beskrivning om detta hittar du på Svenska Orienteringsförbundets hemsida under Förening > Söka pengar.