Nu kan vi glädja alla som vill delta i Ungoteket Riks våren 2019 att deltagaravgiften kommer att subventioneras med ytterligare 3000 kr via medel från Idrottslyftet. Deltagaravgiften för Ungoteket Riks är 9 900 kronor och med den ytterligare subventionen (som betalas ut till föreningen när deltagaren fullföljt utbildningen) blir slutsumman 6 900 kr. För det får deltagaren:

  • utbildning vid tre tillfällen
  • viss litteratur beroende på inriktning
  • helpension (kost och logi) under de tre träffarna
  • resor till och från hemmet och kursplatsen som bokats enligt SOFTs resebestämmelser

För framtiden vet vi i skrivandets stund inte om Idrottslyftet finns kvar efter 2019 så därför kan vi inte lova något för kommande år från 2020.