För att undvika dagens värsta regnoväder så tränades det på förmiddagen idag. Några deltagare körde förenklingsövningen, några andra brunbildsövningen medans några andra körde sluttningsorienteringen respektive downhill-OL. Gemensamt för alla deltagarna verkade vara att alla hade bommat minst en gång på banan. Men efter intensiva kartdiskussioner och bananalyser så gick bilarna hemåt för dusch innan lunchen. 

Banläggarna fokuserade idag på färgskalan och diskuterade hur väl olika sträckor egentligen följde tillåtna kartläsnings- och vägvalsmoment för respektive färg. Deltagarna lärde sig även om vikten av att banan faktiskt är så svår som färgen tillåter. Efter detta började deltagarna att lägga en egen bana som senare i vecka ska provlöpas och kontrolleras av en annan deltagare som agerar bankontrollant.

Kartritarna började dagen med sista passet rekognosering och ritning i terrängen. Skogen bjöd både på mygg och knott, kanske något man som kartritare får vänja sig vid. Dagens diskussion för kartritarna kretsade kring skillnaden mellan surdrag och kärr. På eftermiddagen färdigställdes kartorna och kartritarna som började sin utbildning i förväg är nu färdiga med sin utbildning!

Deltagarna på barntränarutbildningen har idag pratat om hur idrottsrörelsen i Sverige är uppbyggd, hur barn inte är små vuxna och dom har även reflekterat kring normmedveten och inkluderande idrott. Många stora frågor där det förhoppningsvis såddes något frö inför framtiden. 

Dagens utbildningsdel avslutades med att alla var med på övningen Privilege Walk, en övning där man belyser och uppmärksammar normer som vi har både inom idrotten men också inom samhället i stort. Deltagarna ställde öppenhjärtligt upp på övningen, ställde frågor och gjorde sitt bästa!

Kvällen asvlutade givetvis med knock-out sprinten från VM på storbild!