Ny möjlighet att utbilda sig till banläggare, kartritare eller tävlingsledare via Ungoteket Riks som är ett utbildningsformat för juniorer och yngre seniorer. Kursen blandar teori och praktik så att deltagarna får både faktakunskaper och utvecklar de färdigheter som behövs för ideellt engagemang för vald inriktning. Datumen för kurstillfällena (alla tre ingår i kursen) är:

  • 30-31 mars
  • 25-26 maj
  • 28-29 september

Information om hur Ungoteket Riks funkar finner du via följande länk till sidan Om Ungoteket.

Information om vad som ingår i utbildningen finner du via följande länk till sidan Inriktningar.

Sista anmälan till nämnda utbildningsomgång är 10 mars och via följande länk finner du Inbjudan.