Upplägget med tre träffar fördelade på tre olika helger med cirka 2-3 månaders mellanrum och projektarbete på hemmaplan passade inte målgruppen för Ungoteket Riks. Därför ändrar vi upplägget till 2020. Det blir i stället en sommarvecka i fjällen med möjlighet att kombinera utbildning på eftermiddagar med träning, tävling eller valfria aktiviteter på förmiddagarna. Därutöver kommer det erbjudas föreläsningar, workshops och sociala aktiviteter på kvällstid.

Informationen här på hemsidan kommer att uppdateras successivt.

Har du frågor skicka ett mail till ungoteket@orientering.se