Hitta din kursomgång!

Ungoteket Riks har fem olika inriktningar och målsättningen är att på sikt erbjuda samtliga inriktningar varje år. Vi genomför Ungoteket under U25-camp med två till tre inriktningar parallellt och lägger upp sidor med inbjudan för respektive tillfälle allt eftersom. På respektive kursomgångs sida finner du inbjudan. Till höger kan du se planerade och genomförda tillfällen.