Hitta din kursomgång!

Ungoteket Riks har sex olika inriktningar och målsättningen är att erbjuda samtliga inriktningar varje år. Vi genomför Ungoteket med två-till fyra inriktningar parallellt och lägger upp kursprogram allt eftersom de formas. Till höger kan du se planerade program med olika nivå på detaljinformation beroende på hur pass mycket information vi i dagsläget kan ge.