Hitta din kursomgång!

Ungoteket Riks har fem olika inriktningar och målsättningen är att på sikt erbjuda samtliga inriktningar varje år. Vi genomför Ungoteket med två till tre inriktningar parallellt och lägger upp sidor med inbjudan för respektive kursomgång allt eftersom. På respektive kursomångs sida finner du initialt inbjudan och där kommer program och annan dokumentation placeras. Till höger kan du se planerade och vi kommer även spara information om genomförda tillfällen.