Det finns fem ordinarie inriktningar att välja på för dig som väljer att vara med på Ungoteket Riks. Nedan kan du läsa om mål och syfte med respektive inriktning. Du finner även övergripande beskrivning av innehållet.

Inriktningarna och de gemensamma kunskapsblocken

Klick på pluset (+)  för att läsa om respektive inriktning.

Syfte: Utbilda unga orienterare till tävlingsledare för arrangemang av nivå 2-4.

Mål: Efter utbildningen ska deltagaren ha kunskap om hur ett tävlingsarrangemang planeras och projektleds. Deltagaren ska ha tillräckligt med kunskap för att ta sig an ett uppdrag som tävlingsledare på nivå 2-4.

Inriktningsspecifika innehållet (kan komma att justeras):

 • Digitala arrangörshandboken
 • Huvudfunktioner inom arrangemang och långsiktig tidsplan
 • Skogens pärlor
 • Samråd
 • Val av tävlingsområde
 • Kvalitetskontroll (externa roller)
 • Ansökan om tävling
 • Funktionärsvård
 • Inbjudan
 • Hemuppgifter
 • PM
 • Tidsplan veckorna innan
 • Tidsplan under tävling
 • Rättvis orientering
 • Regelverket
 • SISU lärgrupper
 • Avslutning av tävling
 • Rapporter
 • Utvärdering externt & internt
 • Förbättringar av arrangemanget

Syfte: Utbilda unga orienterare i banläggning för träning och tävling.

Mål: Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kvalifikationer motsvarande banläggning för tävlingar på nivå 2-4. Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna skapa variationsrika övningar som frångår den traditionella banläggningen till exempel momentbanor, korridor, brunbildsövningar med flera.

Inriktningsspecifika innehållet (kan komma att justeras):

 • Färgskalan
 • Distansernas särarter
 • Banläggarens planering
 • Sträckornas syfte & val av kontrollpunkter
 • Grunderna i OCAD
 • Banläggningsuppgift – praktisk övning
 • Hänsyn till mark och vilt
 • Sportslig rättvisa
 • Kontrollbeskrivningen
 • Övning “Finn 30 fel”
 • Åtgärder sista månaderna
 • Åtgärder sista dagarna före tävling
 • Åtgärder på tävlingsdagen
 • Åtgärder efter tävlingen

Därutöver en öppen workshop kvällstid under U25-camp med fokus på banläggning för träning – momentbanor och andra former.

Under fliken Inbjudan hittar du information om U25-camp med vidare länk till anmälan.

Syfte: Att utbilda unga orienterare så att de kan rita och framställa orienteringskartor.

Mål: Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om delstegen i processen att framställa en karta för godkännande på nivå 1. Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha förvärvat kunskap om och grundläggande färdigheter i rekognosering och renritning. Vidare ska deltagaren ha förvärvat kunskap om kartnormerna och regelverket för utskrift av kartor till tävling. Utbildningen ska även ge deltagaren kunskap om hur man skaffar grundmaterial och hur den kan användas samt praktisk erfarenhet av hur den kan bearbetas. Efter genomförd utbildning ska deltagaren känna till alternativa metoder för kartritning baserat på olika verktyg.

Efter utbildningen kan deltagaren genomföra ett kartprojekt som deltagaren i överenskommelse med föreningen själv väljer och styr över.

Inriktningsspecifika innehållet (kan komma att justeras):

 • Hur funkar OCAD/OOM? Funktioner & teknik
 • Laserdata och Bakgrundsmaterial
 • Planbild
 • Höjdkurvor / Kurvbild
 • Georeferera
 • Överföring PC till Tablet / Smartphone för rekning
 • Rekognosering Skog + Sprint
 • Renritning
 • Färdigställning

Under fliken Inbjudan hittar du information om U25-camp med vidare länk till anmälan.

Syfte: Utbilda unga orienterare inom ledarskap generellt och orientering specifikt.

Mål: Efter utbildningen ska deltagaren ha kunskap motsvarande barntränarutbildningen, vilket bland annat inkluderar

 • Idrotten vill
 • Tränaren och ledarskap
 • Utvecklande miljöer och planering av verksamheten
 • Barns utveckling
 • Fysisk träning
 • Orienteringsteknik grön till gul i teori och praktik
 • Etik och moral

Innehåll: Beskrivning kommer läggas till senast innan inbjudan publiceras.

Syfte: Att utbilda unga orienterare i tävlingsadministration.

Mål: Efter utbildningen ska deltagaren ha fått kunskap om de delar som berör tävlingsadministration för tävlingar på nivå 2-4. I det innefattats kunskap om hur man planerar för de tekniska delarna i ett tävlingsarrangemang och vad som behövs utifrån storleken/typen av arrangemang. Vidare ska deltagaren efter utbildningen ha skaffat sig färdigheter för praktiskt handhavande av: tidtagningssystem, speakerstöd, stämplingssystem, IT-relaterad tävlingsadministration i Eventor, export och import till externa system som till exempel Livelox och Liveresultat, med mera.

Innehåll: Beskrivning kommer läggas till senast innan inbjudan publiceras.