Deltagande i Ungoteket Riks är förenat med en kostnad men vi har verkligen försökt hålla nere kursavgiften. Bland annat genom att subventionera resorna så att det inte ska innebära högre total kostnad för en deltagare som har långt att resa för att komma till utbildningen jämfört med en deltagare som bor närmre.

Alla föreningar och distrikt har olika förutsättningar och olika lösningar på hur Ungoteket Riks kan finansieras. På denna sida finner ni tips på möjliga finansieringsstöd.

Klick på pluset (+)  för att ta del av de tips som rubrikerna anger.

Idrottslyft från Svenska Orienteringsförbundet

Svenska Orienteringsförbundet fördelar medel inom Idrottslyftet för satsningar på barn och ungdomar 7-25 år. Läs mer om Idrottslyftet på förbundets hemsida.

Föreningsresurs från SISU Idrottsutbildarna

SISU är Idrottens utbildningsorgan och hjälper till med föreningsutveckling och utbildning. Föreningar som samverkar med SISU, och som även redovisar utbildnings- och utvecklingstimmar som föreningen gör, har möjlighet att få en del utbildnings- och utvecklingskostnader finansierade genom SISU (den så kallade SISU-resursen). Hur just er förenings möjligheter ser ut stämmer ni lämpligast av med er förenings idrottskonsulent.

Här kan du söka på ditt distrikt och hitta er förenings idrottskonsulent.

Lokalt kommunbidrag för ledarutveckling eller särskilt stöd

Många kommuner ger ideella föreningar möjlighet till stöd för utbildning/fortbildning av ledare och särskilt angeläget är det ofta när frågan rör unga ledare. Undersök vad som gäller i er kommun och nyttja den möjlighet som finns. Ta kontakt med den förvaltning i just din kommun som handlägger bidrag till idrottens föreningar. Du kan också söka på ”Bidrag förening” och er kommun på internet så kommer ni lätt in på rätt sida och kan läsa mer.