Ändrade datum för Ungoteket Riks

Vi har valt att byta datum för den tredje träffen för våren 2019 så att den därmed inte krockar med Sprint-SM. De tre tillfällena för våren 2019 är därmed:

Träff 1: 26-27 januari

Träff 2: 30-31 mars

Träff 3: 25-26 maj

Vidare skjuter vi fram datumet för sista anmälan till den 6 januari. Dessa förändringar tillsammans med den subvention som vi berättade om den 14 december hoppas vi ska göra att fler kan delta. Välkommen med din anmälan!